โปรแกรมคำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย

ลดอ้วน ลดพุงเร่งด่วน เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ยั่งยืน

อยากรู้ว่าตัวเราเองนั้นอ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เพราะในบางครั้งสายตาเราอาจจะมองแค่อวบ
แต่ในความเป็นจริงหากวัดเป็นตัวเลขแล้วอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่อ้วน และเสี่ยงต่อโรค
วันนี้ The Ink Clinic ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดห่วงยางรอบเอว โดยไม่ต้องดูดไขมัน
ได้ทำโปรแกรมวัดค่า BMI ขึ้นมา ให้คนทั่วไปได้ใช้งานแบบง่ายที่สุดบนมือถือ
เพียงแค่รู้น้ำหนัก ส่วนสูงของตัวเอง และรูดซ้ายรูดขวาก็สามารถทราบค่า BMI ของเราได้แล้ว
เรามาลองกันดูว่า เราจะอยู่ในเกณฑ์ที่อ้วนเกินมาตรฐานหรือไม่

Loading

ค่า BMI คืออะไร และ สูตรคำนวณแบบสากล

BMI (Body Mass Index) เป็นอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง
เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดว่าเขามีน้ำหนักเกิน หรือผอมเกินไปหรือไม่
เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดปริมาณไขมันในร่างกาย

แต่มีข้อจำกัดสำคัญที่จำเป็นต้องระวังเมื่อใช้ในการประเมินสุขภาพ
เพราะไม่สามารถวัดแบบละเอียดและไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีนามัยพิเศษ
เช่น นักกีฬา ผู้ที่มีสภาพการผิดปกติในการเผาผลาญพลังงาน
หรือผู้ที่มีภาวะประจำตัว เช่น มะเร็ง ฯลฯ แต่โดยรวมแล้ว สามารถใช้วัดกับคนปกติได้เป็นอย่างดี

โดยใช้สูตรคือ BMI = น้ำหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร)^2

ตัวอย่างการคำนวณค่า BMI

ตัวอย่างการคำนวณค่า BMI สำหรับผู้ป่วยที่มีส่วนสูง 170 เซนติเมตร และน้ำหนัก 60 กิโลกรัม:

BMI = 60 / (170 x 170) = 20.76

จากนั้น สามารถเปรียบเทียบกับช่วงของค่า BMI เพื่อดูว่าเขามีน้ำหนักเหมาะสมหรือไม่:

น้ำหนักน้อยกว่าปกติ: BMI < 18.5
น้ำหนักปกติ: 18.5 <= BMI <= 24.9
น้ำหนักเกินปกติ: 25 <= BMI <= 29.9
น้ำหนักเกินเกินไป: BMI > 30

ค่า BMI สูงเกินกว่าเกณฑ์ควรทำอย่างไร

ลดห่วงยางรอบเอว โดยไม่ต้องดูดไขมันหน้าท้อง

ค่า BMI มากกว่า 30 เป็นการบ่งบอกว่าน้ำหนักของผู้ป่วยนั้นอาจเกินปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดสมอง, และอาการขาดสมดุลของร่างกายอื่นๆ แต่ว่า, นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม เช่น โรคประจำตัว, ปริมาณแร่ธาตุ, ปริมาณการออกกำลังกาย, และวิถีชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ.